TOP_03.jpg TOP_05.jpg     TOP_07.jpg

Deklaracja wyboru:

lekarza podstawowej opieki zdrowotnej/pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej/ położnej podstawowej opieki zdrowotnej 

Uwaga! Dokonujący wyboru nie ma obowiązku złożenia deklaracji na wszystkie trzy zakresy świadczeń u tego samego świadczeniodawcy. Może dokonać wyboru w zakresie, który go interesuje. Wybór dotyczy imiennie osób udzielających świadczeń (tzn. lekarza, pielęgniarki, położnej) u świadczeniodawcy, który zawarł umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna.

PDF-icon.png

pobierz deklarację wyboru lekarza

PDF-icon.png

pobierz deklarację wyboru pielęgniarki

PDF-icon.png

pobierz deklarację wyboru położnej

Lekarz rodzinny. Wszelkie prawa zastrzeżone

projekt i realizacja: internet-media.pl